Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Verloskundig Centrum Carnisselande

Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze site is primair gericht op zwangeren woonachtig in Barendrecht, Rhoon, Poortugaal en Heerjansdam. Namen van personen, instellingen en hun telefoonnummers zijn alleen geldend voor de zwangeren voornoemd.

Aansprakelijkheid

De website van Verloskundigenpraktijk Carnisselande  wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De verloskundigen streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie op de website.
De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet 100% worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Verloskundigenpraktijk Carnisselande  is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit de informatie op deze site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke zwangerschap kent haar eigen specifieke omstandigheden!

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden via internet, door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verloskundigenpraktijk Carnisselande.

Verwijzingen naar andere websites of instanties

Verloskundigenpraktijk Carnisselande is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Een dergelijke link naar externe informatiebronnen wordt slechts ter informatie gegeven.

Enthousiast, schrijf je hier in!

Heb je vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Verloskundig Centrum Carnisselande staat ingeschreven in het kwaliteitsregister verloskundigen.